CZ EN
nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

 

Záruka

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 12 měsíců od převzetí zboží. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi.

 

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Naše firma nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

 

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit poštou (vyjímečně při domluvě i osobně). K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u naší firmy (účtenka nebo faktura).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

 

Formulář pro vrácení zboží ke stažení.

Nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.

 

Doručení poštou

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu: 

BERFINI s.r.o.

Slavíkova 6142/18d

708 00 Ostrava-Poruba

 

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je volně ke stažení na internetových stránkách

V případě uznání reklamace, vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky / předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

 

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že firma Hakan Sayak porušila podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

 

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

Kontakty

 

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces.

e-mail: info@berfini.eu

telefon: 722 546 796


Přílohy
pdfFormulář pro vrácení zboží [pdf, 129 kB]
Formulář pro vrácení zboží