CZ EN
nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

EYÜP SABRİ TUNCER 1923 Osvěžovač vzduchu – Levandulový vánek, 500ml


Dostupnost: skladem
Výrobce: EST - EYÜP SABRİ TUNCER 1923 KOZMETİK SANAYİ A.Ş.
Cena bez DPH: 140 Kč
Cena: 169 Kč
Množství:


EYÜP SABRİ TUNCER 1923 Osvěžovač vzduchu – Levandulový vánek, 500ml

Popis vůně: Jde o tradiční vůní levandule. Vůně je velmi výrazná, na materiálech drží i několik dní. Uvede Vás do stavu uvolnění a relaxace. Je vhodná i do skříní proti molům. 

 

Použití: do prostorů interiérů, na závěsy, sedačky (i kožené), koberce, přehozy, do skříní, na čištění a provonění klimatizačních a vysavačových filtrů, do vodních systémů vysavačů a tam kde jsou domácí zvířata.

Ingredients, číslo šarže, datum výroby a spotřeby jsou uvedené na obale.

Spotřebujte do 12. měsíců od 1. otevření.

 

Návod k použití sprejového aplikátoru: Na vrchní části sprejového aplikátoru naleznete otáčivý mechanismus s 2 nastaveními: symbol spreje a STOP. Při použití nastavte symbol spreje pootočením na jednu stranu a po použití zpět na STOP. 

 

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

EUH208 Obsahuje linalol, kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

 

UFI: 7RYG-VQ2K-J40K-VXNW

 

 

 

 

                                                          

                       H225

Ingredients:
Alcohol (Cas No: 64-17-5), Aqua (Cas No: 7732-18-5), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (Cas No:61788-85-0), Parfum, CI. 16255, CI. 42090

 

Vyrobeno v Turecku