CZ EN
nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

COSMOLIVE Black Limited Edition Bytový Sprej "PLEASURE" 500 ml


new
Dostupnost: skladem
Výrobce: COSMOLIVE KOZMETIK SAN.TIC.A.Ş.
Cena bez DPH: 181 Kč
Cena: 219 Kč
Množství:


COSMOLIVE Black Limited Edition Bytový Sprej "PLEASURE" 500 ml

 

Chcete změnit atmosféru Vašeho domova díky jedinečné vůni? Potom máme řešení...

Bytový sprej Cosmolive Black Limited Edition PLEASURE provoní nejen Váš byt krásnou vůní, která jen tak nevyprchá.
Jak voní PLEASURE?
Je těžké popsat vůní, když každý z nás vnímá vůně jinak, ale pokusíme se...
Jemná, čistá, uklidňující vůně s tóny mýdla a mléka Vás přenese do luxusních lázní a zklidní Vaší roztěkanou mysl.

 

Použití: Na zobáčku uzávěru nastavte nahoru pozici SPRAY a podle velikosti místnosti aplikujte sprej do ovzduší, nejlépe nad kobercem a na drsnější textilní povrchy, jako jsou závěsy, sedačky atd.. Po použití na zobáčku nahoře nastavte pozici OFF.


Upozornění: Tekutina ve spreji je z části olejová, proto vždy před použitím mírně láhev protřepejte, dodržujte minimální vzdálenost od sprejovaných povrchů 30 cm a nepoužívejte na hedvábí, kožené, dřevěné a plastové povrchy.

 

Ingredients, číslo šarže, datum výroby a spotřeby jsou uvedené na obale.

Spotřebujte do 12. měsíců od 1. otevření.

 

NEBEZPEČÍ

H 225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H 319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P 101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P 102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P 264 - Po manipulaci důkladně omývejte ruce.
P 280 - Použijte ochranné brýle/obličejový štít.
P 305 + P 351 + P 338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍNěkolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování.
P 337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P 501 - Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

  

UFI: HGYG-CQ0D-N403-WWWQ

 

 

 

  

                                                   

       GHS02                      GHS07