CZ EN
nákupní košík
V košíku není žádné zboží.

EYÜP SABRİ TUNCER Osvěžovač vzduchu - Havajský ananas, 500ml


new
Kód: EST505
Dostupnost: skladem
Výrobce: E.S.T. - EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK SANAYİ A.Ş.
Cena bez DPH: 164 Kč
Cena: 199 Kč
Množství:


EYÜP SABRİ TUNCER Osvěžovač vzduchu – Havajský ananas, 500ml

 

Krásná vůně z řady osvěžovačů vzduchu Gizli Bahçe, dodá Vašemu interiéru potřebnou svěžest. Vůně čerstvého ananasu Vás přenese do exotických zemí. 
Upravená láhev s jemným rozprašovačem napomáhá ke snadné a efektivní aplikaci. 
Co ale na tomto osvěžovači oceníte nejvíce? Jeho dlouhotrvající účinek. Vůně, která drží a jen tak nevyprchá. 
 
Jde o produkt s Vegan certifikátem.
(Obsahuje 50° alkohol.)
 
Popis vůně: 
Jde o aromatickou, svěží a exotickou vůní, která Vám připomene čerstvý ananas, ke kterému se postupně přidají i květinové tóny. 
 
Místa použití:
Lze jej bezpečně použít k aromatizaci vzduchu ve všech obytných prostorách, v prostředí s domácími zvířaty, na površích, jako jsou koberce, záclony, přehozy, přehozy, prádlo, tkaniny, automobily, klimatizace, vysavače vodních systémů.
 
Použití rozprašovacího mechanismu:
Při použití výrobku přepněte rozprašovací mechanismus ze zavřené do otevřené polohy. Po skončení stříkání přepněte mechanismus zpět do zavřené polohy. Pokud mechanismus nepoužíváte, nechte jej zavřený.
 
Použití k aromatizaci vzduchu:
Zavřete dveře a okna místa a nastříkejte dostatečné množství přípravku, po chvíli místo vyvětrejte.
 
Použití na kůži, šamot, dřevo, plast a textilní povrchy:
Nastříkejte přípravek na povrchy, jako jsou koberce, záclony, závěsy, přehozy, ložní prádlo a tkaniny (doporučuje se nestříkat z velké blízkosti) a větrejte, dokud povrch nezaschne. Před aplikací na kožené, šusťákové, dřevěné a plastové zboží vyzkoušejte na neviditelné části zboží.
 
Použití v klimatizacích:
Vyjměte filtr a vyčistěte jej vodou. Nastříkejte dostatečné množství přípravku na filtr a počkejte, až zaschne. Vyměňte filtr za nový.
 
Použití ve vysavačích:
Otevřete kryt vysavače, přidejte do vodního systému odpovídající množství přípravku a kryt zavřete. Po vysávání větrejte místnost, dokud podlaha nevyschne.
 
Podmínky skladování: 
Skladujte na chladném místě. Chraňte před slunečním zářením. 
Spotřebujte do 12. měsíců od 1. otevření.
 

Ingredients:

Alcohol Denat., (Cas No:64-17-5), Aqua (Cas No:7732-18-5), Parfum (Cas No: N/A), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (Cas No: 61788-85-01), CI 19140 (Cas No: 1934-21-0), CI 16035 (Cas No: 25956-17-6), Citral (Cas No:5392-40-5), Limonene (Cas No: 5989-27-5), Linalool (Cas No: 78-70-6).

 

POKYNY PRO UŽIVATELE:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

EUH208 Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on.

Může vyvolat alergickou reakci.

 

UFI: H00H-DQ4S-G402-VYE3

               

                         

 

Vyrobeno v Turecku